شیوه نامه خدمات

شیوه نامه خدمات شرکت پویش افزار پیشرو شامل شرایط پذیرش ضمانت، تعمیر، تعویض و عودت کالا
لوگو مایکروتک

چنانچه دستگاهی در ۲۴ ساعت اول از شروع گارانتی دچار ایرادی گردد که از نوع ایراد ذاتی (۲) تشخیص داده شود، مبلغ پرداختی مشتری عودت داده خواهد شد یا در صورت تمایل مشتری، دستگاه با یک دستگاه نو تعویض خواهد شد.

چنانچه دستگاهی در مدت یک ماه اول از شروع گارانتی دچار ایرادی گردد که ناشی از عدم رعایت موارد مندرج در بند ۱  نباشد، رفع آن شامل قطعه و خدمات فنی بدون هزینه انجام و همچنین هزینه ارسال و برگشت دستگاه توسط این شرکت پرداخت میگردد.

چنانچه دستگاهی در مدت زمان گارانتی دچار ایرادی گردد که ناشی از عدم رعایت موارد مندرج در بند ۱  نباشد، رفع آن شامل قطعه و خدمات فنی بدون هزینه انجام میگیرد..

چنانچه یک ایراد مشابه در مدت زمان گارانتی دستگاه پس از دو بار تعمیر رفع نشود و این ایراد ناشی از عدم رعایت موارد مندرج در بند ۱  نباشد، دستگاه با یک دستگاه نو تعویض خواهد شد و یا در صورت موافقت مشتری رضایت ایشان یه صورت توافقی جلب میگردد.

تعویض قطعات از نوع قطعات مصرفی در دستگاه با پرداخت هزینه قطعه و تعویض آن انجام میپذیرد، تعویض قطعات مصرفی در دوره های مشخص نسبت به میزان استفاده از دستگاه و طبق زمان بندی صادره از سوی شرکت سازنده انجام میگیرد و ارتباطی با گارانتی دستگاه ندارد.

خدمات پس از اتمام زمان گارانتی شامل سرویس، تعمیر، عیب یابی و تعویض قطعه با دریافت هزینه انجام میگیرد. در این شرایط قطعه تعویضی (غیر از قطعات مصرفی) دارای ۶ ماه ضمانت بوده و قطعه خراب به مشتری تحویل میگردد.

بند ۱ –  باز کردن دستگاه (بدنه دستگاه)، تعمیر و انجام امور فنی روی دستگاه توسط افراد یا شرکتهای دیگر، ایرادات فنی که در اثر عدم رعایت شرایط مناسب محیطی از قبیل مجاورت با آتش، دمای زیاد محیط، نور مستقیم آفتاب، رطوبت زیاد محیط، ضربه و فشار فیریکی به دستگاه، صدمه بدلیل مشکلات برقی یا استفاده از منبع تغذیه نامناسب و کابلهای غیر اصلی، ریختن و نفوذ مایعات به داخل دستگاه،  اعمال مواد شیمیایی، اعمال فشار کاری مازاد بر توانائی دستگاه، عدم استفاده صحیح از دستگاه، اسکن اسناد به همراه سوزن منگنه یا سوزن با اسکنرهای فیدر دار،  از مواردی است که موجب خارج شدن دستگاه از گارانتی خواهد شد.

(۲)  ایراد ذاتی به ایرادی گفته میشود که از ابتدا و قبل از استفاده اولیه در دستگاه وجود داشته و میتواند بدلیل ایراد در قطعات، مونتاژ دستگاه و وضعیت ظاهری آن باشد . شرایط لازم برای تایید یک ایراد ذاتی، مشاهده و تایید این ایراد در واحد فنی این شرکت و همچنین پلمپ بودن دستگاه (بدنه دستگاه باز نشده باشد) و عدم رخداد موارد مندرج در بند 1  این کارت میباشد.

در صورت عدم دستیابی به جواب سوال خود، میتوانید با ما تماس بگیرید.