شیوه نامه خدمات

شیوه نامه خدمات شرکت پویش افزار پیشرو شامل شرایط پذیرش ضمانت، تعمیر، تعویض و عودت کالا

در دوره ضمانت هر نوع نقص یا عيب ذاتی که در کالای فروخته شده بوجود بیاید و ناشی از عدم رعایت موارد مندرج در بند 1 نباشد شامل ضمانت میباشد و رفع عيب و ایرادات توسط این شرکت بدون هزینه  انجام خواهد شد.

چنانچه در بازه زمانی 90 روز پس از شروع گارانتی عيب ذاتی (مطابق بند2) مشخصا  بروز نماید، مصرف کننده میتواند درخواست تعویض و یا جایگزین کالای خریداری شده را نموده و عرضه کننده مكلف است مطابق درخواست مشتری نسبت به تعویض دستگاه خریداری شده اقدام و یا رضایت مشتری را جلب نماید و در صورت عدم موجودی، نسبت به استرداد وجه پرداختی مشتری اقدام نماید.

چنانچه یک ایراد مشابه در مدت زمان ضمانت دستگاه پس از دو بار تعمیر رفع نشود و این ایراد ناشی از عدم رعایت موارد مندرج در بند 1  نباشد، دستگاه با یک دستگاه نو تعویض خواهد شد و یا در صورت موافقت مشتری رضایت ایشان به اشکال دیگر جلب میگردد.

تعویض قطعات از نوع قطعات مصرفی در اسکنرهای فیدر دار با پرداخت هزینه آن انجام میپذیرد، تعویض قطعات مصرفی در دوره های مشخص نسبت به میزان استفاده از دستگاه و طبق زمان بندی صادره از سوی شرکت سازنده انجام میگیرد و ارتباطی با گارانتی دستگاه ندارد.

تعویض قطعات و رفع عیب از دستگاه پس از مدت ضمانت با دریافت هزینه های مربوطه انجام خواهد شد.

بند 1 –  باز کردن دستگاه (بدنه دستگاه)، تعمیر و انجام امور فنی روی دستگاه توسط افراد یا شرکتهای دیگر، ایرادات فنی که در اثر عدم رعایت شرایط مناسب محیطی از قبیل مجاورت با آتش، دمای زیاد محیط، نور مستقیم آفتاب، رطوبت زیاد محیط، ضربه و فشار فیریکی به دستگاه، صدمه بدلیل مشکلات برقی یا استفاده از منبع تغذیه نامناسب و کابلهای غیر اصلی، ریختن و نفوذ مایعات به داخل دستگاه،  اعمال مواد شیمیایی، اعمال فشار کاری مازاد بر توانائی دستگاه، عدم استفاده صحیح از دستگاه، اسکن اسناد قطور یا به همراه سوزن منگنه یا سوزن با اسکنرهای فیدر دار،  از مواردی است که موجب خارج شدن دستگاه از گارانتی خواهد شد.

بند 2 –  ایراد ذاتی به ایرادی گفته میشود که از ابتدا و قبل از استفاده اولیه در دستگاه وجود داشته و میتواند بدلیل ایراد در قطعات، مونتاژ دستگاه و وضعیت ظاهری آن باشد . شرایط لازم برای تایید یک ایراد ذاتی، مشاهده و تایید این ایراد در واحد فنی این شرکت و همچنین پلمپ بودن دستگاه (دستگاه باز نشده باشد) و عدم رخداد موارد مندرج در بند 1  این کارت میباشد.

در صورت عدم دستیابی به جواب سوال خود، میتوانید با ما تماس بگیرید.