ثبت سریال کالا

خریدار محترم چنانچه دستگاه خود را مستقیما از شرکت پویش افزار پیشرو خریداری ننموده اید ، لطفا نسبت به ثبت سریال آن اقدام فرمایید. این امر ما را در ارائه هر چه بهتر خدمات بعدی یاری خواهد کرد.