دقت اسکنر

رزولوشن یا دقت اسکنر

رزولوشن یا دقت در اسکنرها همواره مورد بحث بوده و میباشد. بصورت عمومی هروقت صحبت از از رزولوشن یک اسکنر میشود آنرا به غلط به کیفیت آن اسکنر ربط میدهند و ما هر روز شاهد این هستیم که برای خرید یک اسکنر ب...

ادامه مطلب