ویژگی جدید پرینترهای داوینچی 1,0A
پویش افزار پیشرو: خانه / آرشیو خبر ها
پویش افزار - ویژگی جدید پرینترهای داوینچی 1,0A

ویژگی جدید پرینترهای داوینچی 1,0A

۱۷ تــیر ۱۳۹۷

این پرینترها هم اکنون بطور رسمی  قابلیت استفاده از فیلامانهای غیر شرکتی (ABS) را دارا میباشند.
این ویژگی فقط در خصوص پرینترهای با سریال مربوط به شرکت پویش افزار پیشرو امکان پذیر است و در صورت تمایل خریدار اعمال میگردد.
شایان ذکر است این امکان مشمول تمام پرینترهای خریداری شده قبلی هم میگردد.
برای اطلاعات بیشتر یا این شرکت تماس حاصل فرمائید.