آخرین اخبار

۱۷
تــیر

ویژگی جدید پرینترهای داوینچی 1,0A

پرینترهای داوینچی 1.0A با ویژگی جدید استفاده بصورت فیلامان باز

اطلاعات بیشتر
A3 اسکنرهای تخت
اسکنر اسنادی
اسکنرهای پاسپورت و کارت شناسائی
پرینتر سه بعدی