اسکنر (اسکنر دو بعدی)
پویش افزار پیشرو: خانه / اسکنر (اسکنر دو بعدی)
پویش افزار

Plustek SmartOffice PS286 Plus

اسکنر اسنادی و اداری

سرعت 25 صفحه / 50 تصویر در دقیقه
اسکن کارتهای شناسایی، کارتهای ویزیت، کارتهای بانکی و چک
اشغال فضای اداری بسیار کم + کیف حمل جهت جابجائی

افزودن به مقایسه