اسکنر (اسکنر دو بعدی)
پویش افزار پیشرو: خانه / اسکنر (اسکنر دو بعدی)
پویش افزار

Plustek SmartOffice PS286 Plus

اسکنر اسنادی و اداری

دارای مکانیزم کششی جهت اسکن اتوماتیک اسناد
قابلیت اسکن نامه های اداری، فرمهای اداری و اسناد بانکی
اسکن کارتهای شناسایی، کارتهای ویزیت، کارتهای بانکی و چک
قابلیت اسکن کاغذهای با طول بلند تا 127 سانتیمتر
اشغال فضای اداری بسیار کم

مناسب برای شرکتها، ادارات، بانکها ،دفاتر خدمات الکترونیک

افزودن به مقایسه