اسکنر (اسکنر دو بعدی)
پویش افزار پیشرو: خانه / اسکنر (اسکنر دو بعدی)
پویش افزار

Plustek OpticSlim 550 Plus

اسکنر پاسپورت، کارت ملی، شناسنامه، کارت شناسائی، مدارک اداری، مدارک بانکی و چک

مورد استفاده در دفاتر پیشخوان دولت، شهرداریها، بانک ها و موسسات مالی اعتباری
صرافی ها، سازمانها و ادارات مرتبط خدمات درمانی، ادارات و شرکتهای بیمه، سازمانهای انتظامی
امکان ارائه Library های خواندن اطلاعات پاسپورت - چک - بارکد به برنامه نویسان شرکتها و سازمانها
موسسات توریستی و مسافرتی، واحدهای پرسنلی شرکت های خصوص و دولتی و بیمارستانها

 

افزودن به مقایسه