اسکنر
پویش افزار پیشرو: خانه / اسکنر
پویش افزار

Microtek ScanMaker 9800XL Plus TMA

اسکنر حرفه ای A3 مایکروتک با امکان اسکن فیلمهای عکاسی و پزشکی

خروجی CMYK (چهار رنگ)
دقت و خروجی دقیق رنگی
سیستم کالیبراسیون رنگی
قابلیت اسکن اشیاء
اسکن انواع فیلمهای عکاسی و پزشکی
 
افزودن به مقایسه