اسکنر
پویش افزار پیشرو: خانه / اسکنر
پویش افزار

Microtek ArtixScan 3200XL

اسکنر حرفه ای A3 مایکروتک با امکان اسکن فیلمهای عکاسی, پزشکی و میکرو فیلم

خروجی CMYK (چهار رنگ)
دقت و خروجی دقیق رنگی
سیستم کالیبراسیون رنگی
قابلیت اسکن اشیاء
اسکن انواع فیلمهای عکاسی و پزشکی

 

افزودن به مقایسه