آخرین اخبار

۶
آبان

معرفی اسکنرهای جدید پلاستک و مقایسه آنها

جدول مقایسه مشخصات اسکنرهای جدید پلاستک 

اطلاعات بیشتر
A3 اسکنرهای تخت
اسکنر اسنادی
اسکنرهای پاسپورت
پرینتر سه بعدی